Cultural diplomacy in Diplomatic World

Cultural diplomacy in Diplomatic World

Diplomatic World kreeg een volledige restyling in nummer 52. Sindsdien is Stockmans, onder leiding van Bruno Devos, verantwoordelijk voor de art direction, lay-out en design, redactionele coördinatie, editing en het drukken. Bruno Devos verzorgt verder de gehele art section die zich in de middenkaternen bevindt. Deze wordt op speciale papieren gedrukt om het uitzonderlijk karakter van dit onderdeel aan te duiden en om de foto’s van de kunstwerken beter te laten uitkomen.

Deze integratie van kunst in een diplomatiek magazine is een gedurfde zet maar één waar een duidelijk uitgangspunt achter zit: culturele diplomatie.

“Cultural Diplomacy may best be described as a course of actions, which are based on and utilize the exchange of ideas, values, traditions and other aspects of culture or identity, whether to strengthen relationships, enhance socio-cultural cooperation, promote national interests and beyond; Cultural diplomacy can be practiced by either the public sector, private sector or civil society.”

Het belang van culturele diplomatie staat buiten kijf en krijgt ook steeds meer internationale erkenning. In een diplomatiek magazine is een culturele katern daarom onmisbaar.

 

Diplomatic World Magazine