Vertrouwen en Volharding, Samengesteld dagboek van Theo R. Neutelings

Vertrouwen en Volharding, Samengesteld dagboek van Theo R. Neutelings, 1892-1994, Theo H.W. Neutelings

Een bedrijfsgeschiedenis van Liga door de familie Neutelings. Gesterkt door dagboekpassages van de oprichter van het familiebedrijf, Theo R. Neutelings.

 

Inleiding door Theo R. Neutelings bij zijn dagboek

Ofschoon de geschiedenis leert dat mensen niets uit haar willen leren, blijft ze evengoed een verhelderende ervaring voor die haar lezen. Het lange verhaal van een onafgebroken strijd voor de vestiging van een onderneming kan immers min of meer kaart en kompas vormen voor de geest van deze onderneming. En wellicht wekt deze geschiedenis wat geestdrift. Het legt ook de grondslagen bloot waarop een onderneming is gebouwd. Mensen die niet terugzien naar hun voorzaten, hebben meestal ook minder aandacht voor hun nageslacht. De strijd die gevoerd werd, het leed en verdriet dat de stichter heeft moeten dragen is niet belangwekkend. Het is aan elk mensenleven verbonden.
Geschiedenis kan alleen worden geschreven door de subjectieve mens. De subjectiviteit is nu eenmaal een noodzakelijke factor om objectieve historie te schrijven. Ik zie het zo, dat mijn schrijven een existentiële ontmoeting is met de geschiedenis. Historie is geen in zichzelf besloten ding, dat onafhankelijk staat van de beschouwende geest. Geschiedenis openbaart zich pas na decennia in zijn ware wezen. Het onderzoek naar wat geschiedde, kan tevens de krachten van de eigen geest onthullen voor de lezer.

Dat een deelnemer aan een geschiedenis haar het beste kan begrijpen is een oud adagium. Hij kan het doorleefde opnieuw voor het voetlicht brengen, omdat hij er opnieuw mee in relatie treedt.
Zo gezien kan de geschiedenis van de Liga fabrieken ondersteunend hulpmiddel voor de toekomst worden, bovenal voor hen, die omtrent de ware historie slechts fragmenten vernamen. Het vroegste oordeel uit vakkringen over de Liga stichter kon kort worden samengevat: “wat wil die man toch met zijn kindervoeding. Hij maakt zich belachelijk met zijn beweringen”.
Toen het ondanks deze zwartgallige voorspellers toch werkte werd het opvallend stil. Daarna heette het: “Wie had dat gedacht”. Malle oordelen blijven omdat veel mensen met een verbeten hardnekkigheid hun leven slijten. Ons denken lijdt aan bloedarmoede als wij het verleden er niet in kunnen opnemen.

Succes wordt gesmeed in het heilige vuur van honderden onopgemerkte pogingen die in mislukking eindigen, doch hun leven weer hervinden in telkens hernieuwde pogingen om zo uiteindelijk, in taaie volharding de zegekroon weg te dragen. Geen mens anders dan een gelukzoeker kan iets groots bouwen zonder deze weg te gaan.

Misschien is het kapitaalkrachtige van de huidige Liga te danken aan de afmattende financiële worsteling uit de vooroorlogse jaren. “Nood met moeten, maken van een haas een leeuw”. “Wat moet dat kan”. Als een mens in sobere eenvoud is grootgebracht, dan blijft hem dat het hele leven bij. Hij weet dan, dat hij steeds de handen uit de mouwen moet steken, want de aanroep Gods: “In het zweet uws aanschijn zult gij uw brood verdienen”, heeft gestalte in hem aangenomen.

Theo R. Neutelings
1955

 • Vertrouwen en Volharding, hardcoverboek
 • Theo R. Neutelings & Undercast
 • Omvang Hardcover 4 pagina’s + 2 x 4 pag. schutbladen bedrukt + 336 pagina’s binnenwerk

  Formaat Boekblok : 167 x 236 mm staand

  Papier hardcover : grijsbord 2,4 mm dikte, omkleefd met Wibalin winter wit linnen 125 g met rode foliedruk en zwart-witte bedrukking

  Papier schutvellen en binnenbladzijden : Cocoon offset 120 grs

  Bedrukking schutvellen en binnenpagina’s : Recto-Verso Quadri digitaal gedrukt op Kodak Nexpress

  Afwerking genaaid gekartonneerd (Imperial 4011), rechte rug, met kapitaalbandjes en leeslint, warm rood