Wild – Ward Nijs

Ward Nijs schetst met potlood en penselen de contouren van de geschiedenis van de jacht en haar hoofdrolspelers. Zijn verhaallijn loopt van de prehistorie, waarbij jagen een overlevingsstrategie was, tot de jacht in de eenentwintigste eeuw, waarbij de hedendaagse jager in de eerste plaats ook natuurliefhebber is en rekening houdt met duurzaamheid en evenwicht in zijn natuurlijke biotoop.

Met zijn krachtige beelden vertelt Ward Nijs het veelzijdige verhaal van de jachtbeleving in al haar facetten met sprekende portretten van de dieren, de jagers en de natuur.